logo shcc

Artikkelin hakemisto


 
Jalostustavoite

valkEmolehmätuotannossa tuotos on vasikka / vuosi. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on karjan jalostuksessa otettava huomioon tiettyjä asioita. Ylämaankarjan kohdalla ympärivuotinen ulkokasvatus asettaa vielä muutamia lisävaatimuksia emolehmälle.

Karaistuneisuus
Ylämaankarja on sopeutunut epäsuotuisiin sääoloihin ja ympärivuotiseen ulkokasvatukseen. Tavoitteena on aidosti hyödyntää rodun ominaisuuksia ja siten tuottaa laadultaan tunnustettua pihvilihaa. Rodun jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota kylmänkestävyyden ja karaistuneisuuden säilyttämiseen. Jalostettavien lehmien on oltava hyviä laiduntamaan ja pystyttävä kasvattamaan hyvän kokoinen vasikka ilman voimaperäistä ruokintaa.

Terveys
Terveyttä ja kestävyyttä voidaan jalostaa siinä kuin muitakin ominaisuuksia. Terveysominaisuuksien periytyvyys on tyypillisesti pieni (1-5 %) eli ympäristö vaikuttaa niiden ilmenemiseen paljon. Terveysominaisuudet ovat myös usein haitallisessa vuorovaikutuksessa tuotosominaisuuksiin: jos jalostuksessa valitaan hyvin voimakkaasti vain hyvää tuotosta, heikkenevät terveys ja hedelmällisyys ominaisuudet, ellei niitä oteta jalostusohjelmassa erikseen huomioon. Terveysjalostuksen onnistumisen kannalta oleellista on se, että kaikki tieto tulee neuvonnan tietokantaan nopeasti ja oikein. Ilman terveystarkkailua ja muuta tietojen keruuta jalostus ei onnistu. Kestävyys tarkoittaa emoilla säännöllistä tiinehtyvyyttä vuodesta toiseen, hyvää yleisterveyttä ja pitkäikäisyyttä.

 
 
hem
Hedelmällisyys
Emolehmän tärkeimmäksi ominaisuudeksi voidaan sanoa hedelmällisyyttä: vasikka on varsinainen tuote ja elävä vasikka on saatava vuosittain tuotoksen ylläpitämiseksi. Hedelmällisyyden periytymisaste hyvin alhainen (n.2,0%). Huonosti tiinehtyvät eläimet tulisi karsia aina: tiinehtymättömät eläimet vievät aikaa, rahaa ja poikimakausi venyy. Tiineystarkastus on hyvä teettää emoille astutuskauden päätyttyä ja tyhjät emot pitäisi karsia karjasta. Kiimojen havaitsemisella ja astumisen tai siemennysten oikea-aikaisella onnistumisella on suuri merkitys tuottavassa karjanpidossa. Tilan taloudellinen tulos kasvaa, kun eläimet tiinehtyvät ja poikivat oikeaan aikaan. 
 
 
 
Astujasonnin tiineyttämiskyky on olennaisen tärkeä. Sonnin astumisaktiivisuutta on seurattava astutuskaudella ja havainnoista kannattaa pitää kirjaa. Sonnilla ei saa olla liian suurta määrää lehmiä / hiehoja. Nyrkkisääntönä voidaan ylämaankarjan kohdalla pitää 1v sonni: max.10 astuttavaa (mieluummin alle 8), kokematon sonni 2-3v: 10 -15 astuttavaa ja vanhempi, kokenut sonni: 20 - 30 astuttavaa emoa/hiehoa. Liian suuri astuttavien määrä voi venyttää poikimakautta tai viedä astumishalut nuorelta sonnilta jopa kokonaan. Kivekset on oltava silmämääräisesti kunnossa, molemmat laskeutuneet ja tarpeeksi suuret. Nyrkkisääntö: kivesten ympärysmitta AINA yli 30 cm. Siitossonnin jalkoihin tulee kiinnittää huomiota, jotta astuminen onnistuu. Kipeillä jaloilla sonni ei mielellään tee töitä.  
 
 
 
R5Perinnöllinen monimuotoisuus
Perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa jalostuspopulaation laajuutta. Mitä enemmän erilaisia sukulinjoja erilaisilla ominaisuuksilla saadaan säilymään, sitä elinvoimaisempana ja terveempänä rotu säilyy. Ihmisen suorittaessa valintaa, urosten kohdalla valinta on ankarampaa, kun siitossonneja suhteessa lehmiin on aina moninkertaisesti vähemmän. Tämä valinta saattaa kaventaa monimuotoisuutta, varsinkin jos yhtä tai kahta sukulinjaa suositaan runsaasti.
 
 
 
 
 
Ylös