logo shcc

Artikkelin hakemisto


 

Jalostettavat ominaisuudet

maitoaJalostettavia ominaisuuksia voidaan painottaa eri tavoin tilakohtaisessa jalostusohjelmassa. Valintaa voidaan tehostaa jalostussuunnittelun avulla. Ensisijaisesti tilakohtainen jalostussuunnittelu on lehmävalintaa ja uuden sukupolven vanhempien paritusyhdistelmien muodostamista.

 
Emo -ominaisuudet
Tärkein liharotuisen vasikan kasvuun vaikuttava emo-ominaisuus on emän maidontuotantokyky. Eläinkohtaista vaihtelua on, mutta emon maidontuotantokyky ratkaisee kuinka hyvin vasikka pystyy käyttämään hyväkseen oman geneettisen kasvukykynsä. Vieroituspainoindeksien (200pv) laskennassa erotetaan keskim. emän maidontuotantokyvyn vaikutus eläimen omasta perinnöllisestä kasvukyvystä. Sonneilla se kuvaa sen tyttärien maidonantokykyä. Arvosteluvarmuus kasvaa iän ja kokoajan karttuvan aineiston myötä. Mitä useampia karjoja kerää ja tallentaa punnitus ja muita tietoja, sitä luotettavammaksi aineisto kokoajan tulee.
 
 
 
 
jo7Poikimisten helppous
Jokaisella emolehmätilalla pitäisi olla pyrkimys siihen, että kaikki hiehot ja lehmät poikivat itsekseen ilman avustusta. Oikealla poikimaiällä ja -koolla sekä kuntoluokalla on suurin vaikutus poikimisen onnistumiseen. Myös isäsonnivalinnat vaikuttavat tähän asiaan. Varhain syntyneitä, hyvin kehittyneitä ja kasvaneita lehmävasikoita on tarkkailtava jo emon alla - niiden kiima voi alkaa eläimen ollessa 8-9kk (joillain yksilöillä jopa tätäkin aiemmin).Highland cattle -rodun hiehoa ei tulisi astuttaa alle 2- vuotiaana. Vasikoiden syntymäpaino on hyvä punnita 24 h sisällä vasikan syntymästä ja tallentaa omaan aineistoon. Syntymäpaino ja vasikan rakenne yhdessä emon lantiorakenteen kanssa vaikuttavat usein ratkaisevasti poikimisen sujumiseen ja onnistumiseen.
 
 
 
vir1
Vasikoiden kasvutaipumus ja lihakkuus
Kasvuominaisuuksia voidaan tarkasti arvioida omien punnitus ja jälkeläisten tulosten (+ teurastulosten) avulla. Syntymäpainossa tavoitellaan ylämaankarjalla huomattavasti pienempiä numeroarvoja kuin isommilla liharoduilla. Painon ohella vasikan rakenteella on suuri merkitys poikimisen onnistumiseen. 200 pv paino mittaa kasvua syntymästä vieroitukseen, jolloin kyseessä on vasikan perimä ja emon maidontuotantokyky. 365 pv paino kertoo enemmän eläimen omasta kasvukyvystä. Aina tulee ottaa huomioon myös kasvatusolosuhteet. Teurastuloksen muodostavat teuraspaino, ruhon lihakkuus ja rasvaisuus.
 
 
 
 
kerho 0509Terveys
Terve eläin säilyy karjassa pitkään. Kestävyys tarkoittaa emoilla säännöllistä tiinehtymistä vuodesta toiseen, hyvää yleisterveyttä ja pitkäikäisyyttä. Tavoitteena terveysjalostuksessa on karsia pois perinnölliset terveyttä haittaavat ominaisuudet, esim. kierresorkat. Ylämaankarjan naudan tulee olla hyvin liikkuva, maastokelpoinen, säänkestävä ja pitkäikäinen eläin.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ylös