logo shcc

Artikkelin hakemisto


Rakennearvostelu
 
Rakennearvostelulla saa kattavaa tietoa eläimestä. Kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen, vaaditaan yleensä hyvää rakennetta, etenkin jaloissa. Kestävyyden lisäksi rakenteella on suuri vaikutus sujuviin poikimisiin, ylämaankarjalla erityisesti maastokelpoisuuteen ja helppoon liikkumiseen, sekä lihakkuuteen, joten sen merkitys on olennaisen tärkeä niin jalostus- kuin tuotantoeläimillä. Rakennearvostelu on työkalu, jonka tavoitteena on lehmiesi kestävyyden ja helppohoitoisuuden parantaminen rakenteen kautta. Hyvä ja rodunomainen rakenne on tärkeä asia monelta eri näkökulmalta.
 
Eläimen luokituksessa huomioidaan eläimen ikä ja kuntoluokka Eläintä verrataan optimaaliseen eläimeen, joka on normaalikuntoinen 3-vuotias sonni tai 2 kertaa poikinut lehmä. Mikäli arvosteltava eläin on nuorempi tai vanhempi, sen tulosta korjataan ikäkorjaustekijöillä. Samoin, mikäli eläimen kunto poikkeaa normaalista, korjataan tulosta kuntoluokkakorjauksella. Tämän jälkeen eläimen tuloksia verrataan suomalaiseen ja tanskalaiseen rakennearvosteludataan, ja eläimelle lasketaan runkopisteet, jalkapisteet, lihakkuuspisteet sekä kokonaispisteet. Jokaisella rodulla on omat optiminsa ja niiden painokertoimet, joten annettuja luokituspisteitä ei voi verrata eri rotujen kesken. Rakennearvostelun tulosteita voi käyttää hyödyksi esimerkiksi eläinkaupan teossa. Rakennearvostelusta lisää Faba

Highland cattle -rodun eri ominaisuuksien painokertoimet ja optimit

 

 

Ylös