logo shcc

Artikkelin hakemisto


Jalostuksessa huomioitavaa

Crop ear

Lovikorva (crop ear) on ylämaankarjalla ja ilmeisesti eräillä muillakin nautaroduilla esiintyvä perinnöllinen sikiökehityksen kasvuhäiriö, joka ilmenee eläimen molemmissa korvissa samanlaisina kovettumina ja näiden välisinä lovina. Eläimillä on normaali kuulo eikä viasta ole todettu olevan mitään tunnettuja vaikutuksia eläimen kasvuun, lihan laatuun tai maidon tuotantoon.

Eläimellä on crop ear, jos korvan kärki tuntuu paksulta ja piikkimäiseltä ja heti sen alapuolella on lovi samanlaisena molemmissa korvissa, kyseessä on ilmeisesti lovikorvaisuus. Joskus loven jälkeen voi olla toinen paksunnos ja taas uusi lovi. Harvoin voi korva olla puoliksi poissa ja reuna mutkainen ja lovinen. Eräissä ääritapauksissa ulkokorva saattaa puuttua lähes kokonaan. Geenitesti lovikorvan toteamiseksi on mahdollista.

Shcc ry.n kannanotto lovikorvaan

 

Ylös