logo shcc

Artikkelin hakemisto


 Astutuskausi
joh2

Ylämaankarjan nautojen astutuksessa käytetään pääasiassa siitossonnia emolauman joukossa astujana. Toistaiseksi ylämaankarjan nautojen siemennys on vielä vähäistä. Ylämaankarjan sonnien siementä ja tietoa siemennyksistä voi kysyä lisää Fabasta. Ylämaankarjan nautojen astutus- ja siemennysajankohdassa on hyvä huomioida ulkokasvatus. Liian aikaisin emolaumaan päästetty siitossonni voi aiheuttaa poikimisten alkamisen hyvin aikaisin keväällä, jolloin sääolosuhteet voivat olla vielä epäsuotuisat. Jos sonnin taas annetaan olla vapaasti emolauman joukossa, voivat poikimiset ajoittua epätasaisesti ympäri vuoden. Yleisesti suosittu ajankohta siitossonnin päästämiseksi laumaan on kesä-heinäkuu, jolloin poikimiset alkaisivat aikaisintaan maaliskuussa. Kevätpoikimisia suositaan aikana jolloin esim.kärpäset eivät ole vaivana ja laidunkauden alkaessa vasikat ovat jo siinä iässä, että ne pystyvät hyödyntämään hyvää laidunnurmea. Siitossonni pidetään yleisesti emolaumassa 2-3 kuukautta, jolloin poikima-aika saadaan rajattua halutuksi ja poikimisten tarkkailu helpottuu. Siitossonni voidaan siirtää astutuskauden jälkeen esim. alle 2v. nuorsonnien joukkoon.

Siitossonni on emolehmätilan tärkein yksittäinen eläin, jonka vaikutus laumaan on huomattava. Siitossonnin valintaan kannattaakin käyttää runsaasti aikaa ja harkintaa. Siitossonnin ruokinnasta ja kivennäisten saannista on hyvä huolehtia ympäri vuoden, sillä esimerkiksi seleeni vaikuttaa siemennesteen laatuun. Myös sonnin kuntoluokasta on hyvä huolehtia. Sonnin jalkojen ja sorkkien kunto on hyvin tärkeässä roolissa.

Hiehojen ja lehmien kiimakierto on kolmen viikon mittainen. Ylämaankarjan hiehoista ja lehmistä osa näyttää kiimansa selvästi, toisilta sitä on hyvin vaikea huomata. Myös tämä on yksi syy miksi sonnin käyttäminen laumassa on suositumpaa kuin siemennys. Astutuskaudella on hyvä seurata lehmien kiimoja sekä sonnin aktiivisuutta, jotta voidaan arvioida tulevan vasikan poikimispäivä. Kiimapäiviä on hyvä kirjata ylös. Jos kiima on todettu eikä seuraavaa kiimaa tule kolmen viikon kuluttua, on astutusajankohta tiedossa. Ylämaankarjan lehmän kantoaika on keskimäärin 283 +/- 10 päivää. Tämän ajan kuluttua voidaan siis jo odotella lehmän poikimista, mikäli tiineys on jatkunut odotetusti.

kuvagalleria5

 4172014

 

Ylös