logo shcc

Artikkelin hakemisto


Aita- ja käsittelyvälineet
Sähköaita
Laitumen huolellinen aitaaminen muodostaa huomattavan osan laiduntamisessa vaadittavasta työstä. Hyvin tehty aita vähentää karkaamisia ja siitä aiheutuvan työn määrää. Työmenekkiä voidaan myös säädellä kestävillä aitausrakenteilla kiinteiden lohkojen ympärillä. Esimerkkinä näistä aitausrakenteista ovat kunnolliset kestokyllästetyillä tolpilla rakennetut vetojännitystä kestävät aidat (nk. high tensile -aita). Lohkojen sisällä olevien kaistojen rajaamiseen käy hyvin siirrettävä sähköaita. Laidunaitarakenteet tulisi olla asianmukaisesti rakennettuja. Toimiakseen tehokkaasti tulee verkkovirta- tai akkupaimenella varustetun aidan kaikkien elementtien olla kunnossa; tolpat, langat, eristimet, paimen ja maadoitus. Paimenen toimivuuden kannalta aidanalusten puhtaanapito on tärkeää. Ympärivuotiseen käyttöön suunniteltujen sähköaitojen rakentamisessa tulee huomioida mm. materiaalien pakkaskestävyys ja aidankorkeus.
 
Käsittelyteline
Jotta emolehmien erinäiset hoitotoimenpiteet olisivat sujuvia ja hoitajan kannalta turvallisesti toteutettavissa, olisi tilalla oltava toimivat ratkaisut eläinten käsittelyä varten. Pienemmillä emotiloilla käsittelyyn riittää kevyemmätkin ratkaisut, kunhan varaudutaan tekemään hiukan enemmän työtä eläintä kohden. Isommilla tiloilla kunnollinen käsittelypaikka nopeuttaa ja helpottaa eläinten hoitoa sekä kiinniottoa käsittelytelineeseen. Mitä monipuolisempi itse käsittelyteline on, sitä kalliimpi ja painavampi se on. Käsittelytelineen valinnassa tulee ottaa huomioon tarpeen määrä ja laatu, jotta voidaan ostaa sopivan hintainen teline. Osassa telineistä voidaan myös suorittaa sorkanhoitotöitä.
 
joh20
Aitaelementit
Ylämaankarjan nautojen kanssa on usein tarvetta lastata ja käsitellä eläimiä laitumella. Laitumella käsittelyyn hyviä apuvälineitä ovat siirrettävät aitaelementit ja karjan siirtoon tarkoitetut kärryt. Jos siirtely tapahtuu aina samalla lohkolla voi olla, että kannattaa harkita kiinteän käsittelyalueen rakentamista. Useasti se ei vain ole taloudellisesti kannattavaa, vaan on parempi käyttää siirrettäviä aitoja. Aitaelementit kannattaa viedä laitumelle hyvissä ajoin ennen käsittelytilannetta tai siirtoa, jotta eläimet ehtivät tutustua niihin. Jos karjaa on tarkoitus siirtää kärryllä tai eläintenkuljetusautolla pois lohkolta/laitumelta, on isomman aitauksen sisälle hyvä tehdä pienempi aitaus johon sitten vaunuun/autoon kerralla mahtuva eläinmäärä ajetaan ja siitä sitten edelleen kyytiin.

 

Ylös