logo shcc

Tuotannon eettisyydessä on monia näkökulmia kuten esim. ympäristökysymykset ja eläinten hyvinvointi. Tuotantoeläinten hyvä kohtelu, millaisissa olosuhteissa eläimiä pidetään ja paljonko niiden käyttöön varataan tilaa, on hyvinvointikysymys ja  yhä useammalle kuluttajalle entistä tärkeämpi asia.

Ympäristöä ajatellen meidän pohjoisessa ilmastossamme märehtijöistä saatavien kotieläintuotteiden käyttöä puoltaa ekologisesti se, että meidän kasvukautemme on lyhyt ja monivuotisia nurmia ja luonnonlaitumia voidaan hyödyntää rehuna.  Märehtijöiden osalta nurmirehun hyödyntäminen kuuluu viljoja paremmin lajinmukaiseen ruokintaan.

 

 

      Ylämaankarja elää lajinmukaista elämää laiduntaen ympäri vuoden laumassa ja hyödyntäen ravinnokseen nurmea ja korsirehua.

 

 

 

 

 

 

 

Ylös