logo shcc

Artikkelin hakemisto


 

Pihvikarjarotu

janneuhoo2Ylämaankarja pihvirotuna

Pihvilihantuotannossa ylämaankarjan arvo syntyy ominaisuuksiltaan ja tuotannon arvoilta erilaisen, haluttavan tuotteen muodossa. Tuotteiden valmiita markkinaväyliä on vielä niukalti, joten suoramyynti on yleisin myyntikanava. Samalla tuotannon tausta ja haluttavuuden lisäarvo hyödyttävät suoraan tuottajaa.

Pihvirotuna ylämaankarja soveltuu parhaiten tiloille, joilla ei ole halua tai mahdollisuutta investoida karjarakennuksiin tai tuotannon määrän kasvattamiseen. Tuotannossa pienemmät investoinnit korvataan paremmalla karjanhoito-osaamisella ja eläinten luontaisten rotuominaisuuksien hyödyntämisellä. Myös karjan vuosirytmi sovitetaan olosuhteiden mukaiseksi. Ylämaankarjatuotanto soveltuu myös pienempien maatilojen sivuelinkeinoksi, mikäli päätyö on riittävän joustava eläintenhoidon tarpeisiin nähden.

Parhaimmillaan ylämaankarjantuotanto on silloin, kun lihantuotantoon voidaan liittää maiseman hoitaminen, luomutuotanto ja koko elämänsä vapaana kasvavien eläinten hyvinvointi. Tukijärjestelmän hyödyntämisen ohella nämä kaikki lisäävät myös tuotannon eettistä arvoa ja näin tuotteen haluttavuutta.

Ylämaankarja soveltuu ammattimaiseen pihvilihan tuotantoon hyvin, kunhan tuotannossa hyödyntää rodun vahvuudet. Tehokkaaseen kilojen maksimointiin kannattaa valita jokin muu nauta, mutta jos kannattavuutta haetaan pienten kiinteiden investointien, pienten toiminnallisten riskien, korkeatasoisten tuotteiden ja suoramyynnin kautta, ylämaankarja on vahvimmillaan.

 

Ylös