logo shcc

Artikkelin hakemisto


Sorkat

championsorkatSorkan pinta on sarveisainesta. Mikäli ylämaannaudan sorkat eivät kulu maasto-olosuhteissa luonnollisesti esim. pehmeä maaperä, sorkkia täytyy tämän takia lyhentää. Liian pitkiksi kasvaneet sorkat vääristävät jalkojen normaalia asentoa, mistä voi seurata vakavaa rasitusta ja ontumista. Tarvittaessa ota yhteyttä sorkkahoitajaan.

Sorkkasairauksista
Sorkkasairaudet jaetaan kahteen ryhmään: ei-tartunnallisiin eli aineenvaihdunnallisiin ja tarttuviin sairauksiin. Tavallisin ei-tartunnallinen sairaus on sorkkakuume. Valkoviivan repeämä aiheutuu usein ympäristön rasituksesta ja anturahaavauma sorkan pistemäisestä kuormituksesta. Nämä sairaudet eivät tartu eläimestä toiseen. Sorkkaniveltulehdus ja sorkkapaise voivat saada alkunsa naulan tai muun terävän esineen pistosta.Tartunnallisia sorkkasairauksia ovat sorkkavälin tai sorkka-alueen ihotulehdus ja sorkkavälin ajotulehdus. Sorkkien rakenteen ja kasvutavan periytymisaste on korkea. Karsimalla sorkkaongelmallisia yksilöitä karjasta voidaan välttää ongelmia. Kierresorkka on sorkan rakenteellinen muutos, joka periytyy helposti. Kierresorkkaisia eläimiä ei pidä käyttää jalostukseen. Osittain perinnöllisiä ovat pihtikinttuisuus, liian suora jalka-asento ja vento vuohinen.
 
 

 


 

Ylös