logo shcc

ElinajaImuri2Suomen Highland Cattle Club ry. on yhteistyössä suomalaisten maatilataloutta ja karjankasvatusta edistävien ja ohjaavien järjestöjen sekä ulkomaisten highland-yhdistysten kanssa.

Maaseutuvirasto, MAVI
palvelee maatilayrityksiä, maanviljelijöitä, maaseudun mikroyrityksiä ja maaseudun kehittäjiä kyläyhdistyksistä yliopistoihin. Mavi hoitaa viljelijätukien, maaseudun yritys- ja hanketukien sekä markkinatukien toimeenpanon, toimii Suomen maksajavirastona ja vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa. www.mavi.fi

FABA
vastaa Suomen kotieläinjalostuspalveluista. www.faba.fi

Eläinten terveys ETT ry.
edistää tuotantoeläinten terveyttä ja varmistaa kotimaisten eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus. Ulkomailta tuodulla eläimillä tulee olla ETT:n tuontitodistus, jotta maahan ei tule eläintauteja. www.ett.fi

Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä, NASEVA
Nasevan tehtävänä on edistää terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista suomalaisilla nautatiloilla sekä valvoa, kehittää ja ylläpitää tietokantaa niistä nautatiloista, jotka liittyvät kansalliseen terveyden-huoltoon.Nasevaan liitytään tekemällä terveydenhuoltosopimus tilan oman eläinlääkärin kanssa. www.naseva.fi
 
Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys ry,  TEH
Yhdistys vahvistaa ja tukee kotieläintalouden ammattilaisten tuotantoeläinten hyvinvoinnin alan osaamista ja kehittymistä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.www.teh.fi 
 
Mtech Digital Solutions Oy  Maatalouden Laskentakeskus Oy on nyt Mtech Digital Solutions Oy Suomen johtava maatalousalan ohjelmisto- ja ratkaisutoimittaja; Nautarekisteri, korvamerkit, jne www.mtech.fi
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  www.ely-keskus.fi
 
Eläinten hyvinvointikeskus, EHK
on Helsingin yliopiston, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja MMM:n yhteinen kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto. EHK kehittää Eviran ja Helsingin yliopiston välistä yhteistyötä sekä edistää eläinten hyvinvointivalvonnan ja tutkimuksen kansallista sekä kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi. www. ehk.fi ja  www.eläintieto.fi

Luomutietopankki
sisältää tutkittua tietoa ja uutisia luomusta kotimaasta ja ulkomailta. www.luomu.fi

Pro Agria
Maaseutukeskukset ovat maatalouden, maaseutu-yrittämisen ja kotitalouden neuvontajärjestöjä. Maaseutukeskuksista saa neuvontaa maatalouden ja maaseudun yrittämiseen liittyvissä asioissa. www.proagria.fi

Luonnonvarakeskus, LUKE
Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden kehittämiseksi. Luke muodostettiin 1.1.2015 kolmesta valtion sektoritutkimuslaitoksesta (MTT, Metla, RKTL) ja Tiken tilastotoiminnasta. www.luke.fi

Laidunpankki
Laiduntavia eläimiä kaivataan niin luonnonlaitumien kuin taajamien viheralueiden hoitoon. Rantamaisemat, taajamaniityt ja katajakedot saavat uuden ilmeen nelijalkaisten maisemanhoitajien työn tuloksena. www.laidunpankki.fi

EVIRA
Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta, edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia, huolehtia kasvin- ja eläintuotannon edellytyksistä sekä kasvinterveydestä. www.evira.fi

Pihvikarjakasvattajien liitto ry.
Liiton tarkoituksena on toimia pihvikarja-alan yleisten edellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi liiton tarkoituksena on olla alalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen yhdistävänä elimenä. Liiton tehtävä on toimia edunvalvojana, pitää yhteyttä etujärjestöihin ja viranomaisiin, lisätä pihvikarja-alan tietämystä, antaa lausuntoja eri viranomaisille, vaikuttaa valmisteilla oleviin päätöksiin, sekä ottaa osaa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. www.pihvikarjaliitto.fi

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela
hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa www.mela.fi

Maa- ja metsätalousministeriö, MMM
turvaa elintarvikkeiden laadun sekä eläinten ja kasvien terveyden. www.mmm.fi

Ympäristöministeriö
vastaa suomalaisesta ympäristö- ja asuntopolitiikasta ja lainsäädännön valmistelusta. www.ymparisto.fi

Suomen Sorkkahoitajien yhdistys, SSHY
Sivuilla on nautaeläinten sorkkien terveyttä edistäviä: kuvia, tutkimustietoa, artikkeleita, keskustelua ym. www.sorkkahoito.com
 
AHCA Highland Breeders guide
American Highland Cattle Associationin julkaisema AHCA -Kasvattajan opas
 
Scottish Highland Cattle
Sivusto on omistettu Highland cattle rodulle, sisältäen historiaa, kuvia ja artikkeleita.

The Highland Cattle Society
Isossa-Britanniassa toimiva rodun jalostusta valvova yhdistys.
www.highlandcattlesociety.com

Itävallan Highland Cattle yhdistys
www.highlandbeef.at

Kanadan Highland Cattle yhdistys
www.chcs.ca

Norjan Highland Cattle yhdistys
www.tyr.no/Raselag/Highland-Cattle

Ruotsin Highland Cattle yhdistys
www.highland.nu

Saksan Highland Cattle yhdistys
www.highland.de

Sveitsin Highland Cattle yhdistys
www.highlandcattle.ch

Tanskan Highland Cattle yhdistys
www.highland-cattle.dk

Viron Highland Cattle yhdistys
Ylös