logo shcc

ElinajaImuri2Suomen Highland Cattle Club ry. on yhteistyössä suomalaisten maatilataloutta ja karjankasvatusta edistävien ja ohjaavien järjestöjen sekä ulkomaisten highland-yhdistysten kanssa.

RUOKAVIRASTO
Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistettiin 1.1.2019 Ruokavirastoksi. Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitteita, rehuja, kasvinsuojeluaineita, maanparannusaineita, lisäysaineistoa ja raaka-aineita. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi EU- ja kansallisia tukia.www.ruokavirasto.fi

FABA
vastaa Suomen kotieläinjalostuspalveluista. www.faba.fi

Eläinten terveys ETT ry.
edistää tuotantoeläinten terveyttä ja varmistaa kotimaisten eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus. Eläintautien ehkäisemiseksi ulkomailta tuodulla eläimillä tulee olla ETT:n tuontitodistus. www.ett.fi

Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä, NASEVA
Nasevan tehtävänä on edistää terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista suomalaisilla nautatiloilla sekä valvoa, kehittää ja ylläpitää tietokantaa niistä nautatiloista, jotka liittyvät kansalliseen terveyden-huoltoon.Nasevaan liitytään tekemällä terveydenhuoltosopimus tilan oman eläinlääkärin kanssa. www.naseva.fi
 
Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys ry,  TEH
Yhdistys vahvistaa ja tukee kotieläintalouden ammattilaisten tuotantoeläinten hyvinvoinnin alan osaamista ja kehittymistä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.www.teh.fi 
 
Mtech Digital Solutions Oy  Maatalouden Laskentakeskus Oy on nyt Mtech Digital Solutions Oy Suomen johtava maatalousalan ohjelmisto- ja ratkaisutoimittaja; Nautarekisteri, korvamerkit, viljelyohjelma jne www.mtech.fi
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  www.ely-keskus.fi
 
Eläinten hyvinvointikeskus, EHK
on Helsingin yliopiston, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja MMM:n yhteinen kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto. EHK kehittää Eviran ja Helsingin yliopiston välistä yhteistyötä sekä edistää eläinten hyvinvointivalvonnan ja tutkimuksen kansallista sekä kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi.  www.eläintieto.fi

Luomutietopankki
sisältää tutkittua tietoa ja uutisia luomusta kotimaasta ja ulkomailta. www.luomu.fi

Pro Agria
Maaseutukeskukset ovat maatalouden, maaseutu-yrittämisen ja kotitalouden neuvontajärjestöjä. Maaseutukeskuksista saa neuvontaa maatalouden ja maaseudun yrittämiseen liittyvissä asioissa. www.proagria.fi

Luonnonvarakeskus, LUKE
Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden kehittämiseksi. www.luke.fi

Laidunpankki
Laiduntavia eläimiä kaivataan niin luonnonlaitumien kuin taajamien viheralueiden hoitoon. Rantamaisemat, taajamaniityt ja katajakedot saavat uuden ilmeen nelijalkaisten maisemanhoitajien työn tuloksena. www.laidunpankki.fi

Pihvikarjakasvattajien liitto ry.
Liiton tarkoituksena on toimia pihvikarja-alan yleisten edellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi liiton tarkoituksena on olla alalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen yhdistävänä elimenä. Liiton tehtävä on toimia edunvalvojana, pitää yhteyttä etujärjestöihin ja viranomaisiin, lisätä pihvikarja-alan tietämystä, antaa lausuntoja eri viranomaisille, vaikuttaa valmisteilla oleviin päätöksiin, sekä ottaa osaa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. www.pihvikarjaliitto.fi

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela
hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa www.mela.fi

Maa- ja metsätalousministeriö, MMM
turvaa elintarvikkeiden laadun sekä eläinten ja kasvien terveyden. www.mmm.fi

Ympäristöministeriö
vastaa suomalaisesta ympäristö- ja asuntopolitiikasta ja lainsäädännön valmistelusta. www.ymparisto.fi

Suomen Sorkkahoitajien yhdistys, SSHY
Sivuilla on nautaeläinten sorkkien terveyttä edistäviä: kuvia, tutkimustietoa, artikkeleita, keskustelua ym. www.sorkkahoitajat.fi
 
AHCA Highland Breeders guide
American Highland Cattle Associationin julkaisema
 
The Highland Cattle Society
Isossa-Britanniassa toimiva rodun jalostusta valvova yhdistys.
 
Itävallan Highland Cattle yhdistys

Kanadan Highland Cattle yhdistys
www.chcs.ca

Norjan Highland Cattle yhdistys
www.tyr.no/Raselag/Highland-Cattle

Ruotsin Highland Cattle yhdistys
www.highland.nu

Saksan Highland Cattle yhdistys
www.highland.de

Sveitsin Highland Cattle yhdistys
www.highlandcattle.ch

Tanskan Highland Cattle yhdistys
www.highland-cattle.dk

Viron Highland Cattle yhdistys
 
Scottish Highland Cattle
Sivusto on omistettu Highland cattle rodulle,
sisältäen historiaa, kuvia ja artikkeleita.
www.scottishhighlandcattle.com.au
Ylös
Save
Evästeiden käyttäjäasetukset
Käytämme evästeitä, jotta käyttäjäkokemuksesi olisi paras mahdollinen. Jos kiellät kaikki evästeet voi sivusto käyttäytyä odottamattomasti.
Hyväksy kaikki
Kiellä kaikki
Analytics
Työkaluja, joiden avulla mitataan sivuston tehokkuutta ja opitaan ymmärtämään sen toimivuutta.
Google Analytics
Hyväksy
Kiellä