Hetki, ladataan...

rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§1.1.

Rekisterinpitäjä
Suomen Highland Cattle Club ry ( SHCCry) co / Suvitie 109, 32500 Oripää

1.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sääntömääräinen rahastonhoitaja ja/tai sihteeri
sihteeri(a)highlandcattle.fi

1.3 Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri.

1.4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhdistyslain mukaan hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa Erilaiset toiminnalliset tarpeet määräävät rekisterinpidosta ja jäsenluettelosta mm. jäsenyyden hoitaminen, jäsenmaksujen ym. maksujen laskutus, hallinnollinen yhteydenpito.

1.5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenluetteloon merkitään vain jäsenen nimi ja kotipaikka. Nämä tiedot muodostavat sen varsinaisen jäsenluettelon, johon kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdistyslain mukaan oikeus tutustua.
Sääntömääräisten toimihenkilöiden ja/tai hallituksen erikseen valtuuttamien henkilöiden hallinnassa olevaan jäsenrekisteriin merkitään myös mm. jäsenmaksujen lähettämistä varten osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Yhdistys pitää tarkoituksestaan ja toiminnastaan johtuen jäsenrekisterin ohella muitakin kertaluontoisia henkilörekisterejä mm. tilaisuuksiin ilmoittautumiset, näyttelyyn osallistumiset. Kerättävät tiedot: osoite, puhelinnumero, tilan nimi, sähköpostiosoite. Yhdistyksen kotisivuille rekistöityneiltä keräytyy tietokantaan nimi, tilan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoiteja IP-osoite.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin talletettavat henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään.

1.7 ja 1.8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueenulkopuolelle
Jäsenrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muihin tarkoituksiin.
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta Europan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

1.9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä ja jäsenluetteloa käyttävät yhdistyksen toiminnalliseen tarkoitukseen sääntömääräinen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja ja/tai siihen erikseen hallituksen valtuuttama henkilö.
***Sääntömääräiset henkilöt ja erikseen valtuutetut henkilöt löytyvät kunkin vuoden sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirjasta tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta.****
Ajantasainen jäsenluettelo (nimi ja paikkakunta) on avoin yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.
Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisinratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin ATK:n avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

1.10 ja 1.11 Rekisteröidyn tarkastus- ja korjaamisoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella jäsenellä, kunnia- ja kannatusjäsenellä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetuttietonsa. Tiedot voi pyytää kirjallisesti sihteeri(a)highlandcattle.fi osoitteesta.
Jokainen jäsen, kunnia-ja kannatusjäsen voi pyytää jäsenrekisterissä itsestään olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjaamisesta voi jättää tiedon sihteeri(a)highlandcattle.fi osoitteeseen.

1.12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenellä, kunnia- ja kannatusjäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskeviatietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
SHCC ry ei suorita edellä mainittuja toimintoja yhdistyksen toiminnassa.

1.13 Kauppa
Yhdistyksen kotisivuilla yhdistystuotteiden nettikauppa on kaikille avoin. Tilauksen yhteydessä on asiakkaan/tilaajan täytettävä tilauslomakkeeseen nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Tietoja tarvitaan ja käytetään tavaran/tuotteen toimittamiseen. Yhdistys ei käytä nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kauppa säilyttää asiakkaan/tilaajan tietoja 6 kk ostopäivästä.

SHCC ry päivitetty 14.5.2023