Hetki, ladataan...

Tietopankki

Historiaa

Lue lisää

Ominaisuudet

Lue lisää

Kasvatus

Lue lisää

Jalostus

Lue lisää

Arvostelunäyttelyt

Lue lisää
Haikut kiipeävät ylös mäkeä Skotlannissa.
Historia
Highland cattle, ylämaankarja, kyloe, on vanha nautarotu. Sen alkuperästä voidaan esittää monenmoisia arvailuja.....
Haikkuvasikka kurkkii emän utareen takaa.
Ominaisuudet
Ylämaankarja on muita Suomessa kasvatettavia nautarotuja paremmin sopeutunut epäsuotuisiin sääoloihin ja ympärivuotiseen ulkokasvatukseen....
Must ahaikkusonni makoilee talvisessa maisemassa.
Kasvatus
Ylämaankarjan kasvatuksessa säätilojen ja vuodenaikojen vaihtelu luovat omia haasteitaan, mikä laidunalueiden, makuu-, ruokinta- ja juomapaikkojen suunnittelussa on hyvä huomioida. ...
Musta haikku talvisessa maisemassa.
Terveys
Ylämaankarja, kuten muutkin alkuperäisrodut, ovat harvoin sairaita. Perusasiat on silti oltava kunnossa: riittävästi sopivaa ravintoa, puhdasta vettä ja kivennäisiä. Karjan terveyttä ja hyvinvointia edistetään säännöllisellä terveydenhuollolla.....
Ruseka haikkusonni seisoskelee kaatuneen puun vierellä.
Jalostus
Highland cattle –rodun (ylämaankarja)  jalostuksessa pyritään parantamaan rotua niin, että rodulle tyypilliset piirteet kuten karaistuneisuus ja sopeutuminen ympärivuotiseen ulkokasvatukseen, monipuolinen karkearehun hyväksikäyttö ja perinnöllinen monimuotoisuus säilyisi....
Haikkunäyttelyssä tuomareita ja haikkuja.
Arvostelunäyttelyt
Arvostelunäyttelyt ovat verraton mahdollisuus sekä oman karjasilmän ja jalostustyön kehittämiseen että omien eloeläinten markkinointiin, hauskanpidosta ja verkostoitumisesta puhumattakaan....