logo shcc

Artikkelin hakemisto

highland cattle kasvatusYlämaankarjan kasvatuksessa säätilojen ja vuodenaikojen vaihtelu luovat omia haasteitaan, mikä laidunalueiden, makuu-, ruokinta- ja juomapaikkojen suunnittelussa on hyvä huomioida.

  • Eläinten saatavilla on oltava sulaa juomavettä.
  • Eläimillä tulee olla riittävä suoja epäsuotuisia olosuhteita vastaan.
  • Ruokintapaikat on järjestettävä niin, etteivät eläimet missään sääolosuhteissa tarpeettomasti likaannu.

 


 

Kesä

Ylämaankarjan naudoille on varattava tarpeeksi laidunalaa. Laitumen edullisuus perustuu karkearehun korjuu-, säilöntä- ja varastointikustannuksen poisjääntiin. Vaikka ylämaankarjalla on tehokas rehukäyttökyky, tulee laitumella olla syötävää. Ylämaankarjan ominaisuuksiin kuuluu kyky kasvaa erittäin tehokkaasti juuri kesäaikana, joten laidunkautta ei ole syytä haaskata vain niukkaan ylläpitoon. Monesti luonnonlaitumet ovat hämääviä: pinta-alaa riittää, ja näyttää siltä että vihreääkin on. Kasvillisuus voi silti olla melko harvaa, ja alue onkin syöty tyhjäksi viikossa.

kesaYlämaankarjan naudat sietävät kohtuullisen korkeita lämpötiloja ilman huomattavia terveysvaikutuksia, mutta aina on varmistettava, että naudat löytävät varjoa paahtavalta auringolta. Aurinko kuumentaa mustan eläimen karvaa enemmän verrattuna keltaiseen. Eläimet vilvoittelevat mielellään vedessä ja käyttävät hyväkseen tilaisuuden jos laitumet rajautuvat vesistöihin. Puhdasta juomavettä tulee olla tarjolla. Emo -ja vasikkalaitumella juomapisteet tulee suunnitella niin, että myös vasikka saa puhdasta vettä. Lievä vedenpuute ei näy ulkoisesti, mutta vaikuttaa mm. emon maidontuotokseen ja eläinten painoon. Riittävän helppo juomaveden saanti onkin halpa tuotantopanos varsinkin kuumilla säillä, jolloin vedentarve lisääntyy. Eläinten on saatava vettä kohtuullisen matkan päästä sekä niin, ettei juomiseen tarvitse käyttää liikaa aikaa. Juontinopeus on vapaasta vesilähteestä jopa 10–15 litraa minuutissa. Siksi avoin juoma-astia olisi paras vaihtoehto riittävän juonnin varmistamiseksi.

Naudan kesävesihuolto

Talvi
Talvialueilla eläimillä on oltava tarjolla riittävästi ruokintapaikkoja, laadukasta ruokaa ja sulaa vettä. Lauman koosta riippuen pitopaikassa tarvitaan useampia ruokailupaikkoja. Juomapaikka on syytä sijoittaa erilleen ruokinta- ja makuupaikoista. Tällöin käytännön kokemuksen perusteella yksi vesipiste riittää suurillekin eläinmäärille. Kantavat pohjat ruokinta- ja juomapaikoilla mahdollistavat puhtaana pysymisen myös kurakeleillä. Myös riittävällä laidunkierrolla voidaan estää maapinnan rikkoutumista.

DSC 0070 ruoka3nEläinten tulee pysyä puhtaina säästä riippumatta. Kuivitetut katokset, hiekkakummut tai laajat metsäalueet tms. ovat sopivia makuupaikkoja. Tarvittaessa (esim. kovien syyssateiden aikana) voidaan makuupaikkoja lisätä makuualustaksi sopivalla materiaalilla. Eläimet hakeutuvat pitopaikassaan lepäämään kuiville paikoille, ja niillä pitäisi olla vapaus valita makuupaikkansa. Alkukeväästä, poikimakauden edetessä, on varmistettava laitumien turvallisuus ja järjestettävä useita kuivitettuja kohtia vasikoille makuupaikoiksi. Laitumilta on löydyttävä joko luontaisia tai rakennettuja tuulensuojia. Eläinten olojen tulee olla rodun tarpeet huomioonottava. Olosuhteiden tulee täyttää lain vaatimukset eläinten hyvinvoinnista.

L3

 

 

Ylös
Save
Evästeiden käyttäjäasetukset
Käytämme evästeitä, jotta käyttäjäkokemuksesi olisi paras mahdollinen. Jos kiellät kaikki evästeet voi sivusto käyttäytyä odottamattomasti.
Hyväksy kaikki
Kiellä kaikki
Analytics
Työkaluja, joiden avulla mitataan sivuston tehokkuutta ja opitaan ymmärtämään sen toimivuutta.
Google Analytics
Hyväksy
Kiellä