Hetki, ladataan...

hyödyllisiä linkkejä

RUOKAVIRASTO
Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitteita, rehuja, kasvinsuojeluaineita, maanparannusaineita, lisäysaineistoa ja raaka-aineita. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii Suomen maksajavirastona ja hallinnoi EU- ja kansallisia tuki.
TEH ry
Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys ry, TEH ry vahvistaa ja tukee kotieläintalouden ammattilaisten tuotantoeläinten hyvinvoinnin alan osaamista ja kehittymistä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.
ely-keskus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii valtakunnallisesti mm. teiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. ELY-keskukset toimivat maakuntien kehittäjinä ja myöntävät rahoituksia.
luke
Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden kehittämiseksi.
Laidunpankki
Laiduntavia eläimiä kaivataan niin luonnonlaitumien kuin taajamien viheralueiden hoitoon. Rantamaisemat, taajamaniityt ja katajakedot saavat uuden ilmeen nelijalkaisten maisemanhoitajien työn tuloksena.
FABA
FABA vastaa Suomen kotieläinjalostuspalveluista.
ETT ry.
Eläinten terveys ETT ry edistää tuotantoeläinten terveyttä ja varmistaa kotimaisten eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus. Eläintautien ehkäisemiseksi ulkomailta tuodulla eläimillä tulee olla ETT:n tuontitodistus.
Mtech Digital Solutions Oy
Mtech Digital Solutions Oy on Suomen johtava maatalousalan ohjelmisto- ja ratkaisutoimittaja; Nautarekisteri, korvamerkit, viljelyohjelma jne.
Luomutietopankki
Luomutietopankki sisältää tutkittua tietoa ja uutisia luomusta kotimaasta ja ulkomailta.
naseva
Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmän, Nasevan tehtävänä on edistää terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista suomalaisilla nautatiloilla sekä valvoa, kehittää ja ylläpitää tietokantaa niistä nautatiloista, jotka liittyvät kansalliseen terveyden-huoltoon. Nasevaan liitytään tekemällä terveydenhuoltosopimus tilan oman eläinlääkärin kanssa.
MMM
Maa- ja metsätalousministeriö, MMM turvaa elintarvikkeiden laadun sekä eläinten ja kasvien terveyden.
Eläinten hyvinvointikeskus, EHK
EHK on kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto, mikä seuraa, kokoaa ja levittää tutkimukseen perustuvaa tietoa eläinten hyvinvoinnista sekä edistää tutkimuksen ja viranomaisten yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi. EHK toimii Luonnonvarakeskuksen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.
Pro Agria
Maaseutukeskukset ovat maatalouden, maaseutu-yrittämisen ja kotitalouden neuvontajärjestöjä. Maaseutukeskuksista saa neuvontaa maatalouden ja maaseudun yrittämiseen liittyvissä asioissa.
Pihvikarjakasvattajien liitto ry.
Liiton tarkoituksena on toimia pihvikarja-alan yleisten edellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi liiton tarkoituksena on olla alalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen yhdistävänä elimenä. Liiton tehtävä on toimia edunvalvojana, pitää yhteyttä etujärjestöihin ja viranomaisiin, lisätä pihvikarja-alan tietämystä, antaa lausuntoja eri viranomaisille, vaikuttaa valmisteilla oleviin päätöksiin, sekä ottaa osaa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
mela
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa.
ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö vastaa suomalaisesta ympäristö- ja asuntopolitiikasta ja lainsäädännön valmistelusta.
ympäristöhallinto
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu
suomen sorkkahoitajien yhdistys
Suomen Sorkkahoitajien yhdistys, SSHY:n sivuilla on nautaeläinten sorkkien terveyttä edistäviä: kuvia, tutkimustietoa, artikkeleita, keskustelua ym.
ahca
The American Highland Cattle Association. Yhdysvallat.
Highland Cattle Society
Iso-Britannia.
CHCS
Kanada.
tyr
Norjan lihakarjankasvattajien järjestö.
Svenska Highland Cattle Föreningen
Ruotsi.
Verband Deutscher Highland-CattleZüchter und Halter e.V.
Saksa.
Highland Cattle Society Switzerland
Sveitsi.
Highland Cattle danmark
Tanska.
Šoti Mägiveis
Viro.
Scottish Highland Cattle
Sivusto on omistettu Highland cattle rodulle,sisältäen historiaa, kuvia ja artikkeleita.