arvostelunäyttelyt

Arvostelunäyttelyssä kehässä haikkuja ja käsittelijöitä.

Arvostelunäyttelyistä

Ylämaankarjan kansallisia arvostelunäyttelyjä pyritään järjestämään vuosittain. Kuvagalleriaan on koottu tapahtumia näyttelykehistä vuosien varrelta ja vähän niiden ulkopuoleltakin. Vuosittain järjestetään the Virtual Highland Cattle Show, kansainvälinen valokuviin perustuva näyttely. Useampana vuonna on useita suomalaisia eläimiä ja kuvia palkittu hyvin sijoituksin.

Arvostelunäyttelyistä
Suomen Highland Cattle Clubin järjestämät vuotuiset arvostelunäyttelyt ovat verraton mahdollisuus sekä oman karjasilmän ja jalostustyön kehittämiseen että omien eloeläinten markkinointiin, hauskanpidosta ja verkostoitumisesta puhumattakaan. Arvostelunäyttelyssä tilat tuovat esille eläimiään, joko tarkoituksenaan esitellä oman jalostustyönsä perustaa eli siitoseläimiään, tai jalostustyönsä tuloksia eli nuorkarjaa. Eläimet voivat siis olla joko tilalle ostettuja tai tilalla syntyneitä. Yhdistyksen kutsuma, ammattitaitoinen karjatuomari arvostelee eläimet ikä- ja sukupuoliluokittain, ja lopuksi valitaan näyttelyn parhaat yksilöt eli championit kummastakin sukupuolesta, ja näistä kahdesta valioyksilöstä voidaan vielä valita rotunsa paras edustaja.Jo yksistään näyttelyn tarkkaavainen seuraaminen kehittää omaa karjasilmää. Missään muualla ei ole mahdollista verrata vierekkäin eri tiloilta tulleita, samanikäisiä eläimiä. Tuomari arvioi eläimen rakenteen, lihakkuuden ja rotutyypillisyyden, ja ottaa huomioon myös eläimen liikeradat. Näyttelytoiminta ja lihantuotanto eivät ole ristiriidassa: näyttelyissä menestyy eläin, jolla on terveet liikkeet, laajarunkoinen, kestävä rakenne ja ikäänsä sopiva lihakkuus – eli juuri ne ominaisuudet, joita haetaan myös lihantuotannossa. Rotutyypilliset kauneusihanteet, ne paljon puhutut sarvet ja karvat, tulevat kuvaan mausteena.

Oman jalostustyönsä julkinen esittely on parasta mainosta eloeläinten myynnille. Vaikkei eläin voittaisikaan ensimmäistä palkintoa, voi se miellyttää katsojien silmää, ja joka tapauksessa tila antaa kasvatustyölleen kasvot ja osoittaa eläinaineksensa käsiteltävyyden. Kehäkierroksen jälkeen eläinten häkkialueella käy yleensä kuhina, ostajaehdokkaat käyvät tervehtimässä kasvattajia, kontakteja luodaan, ja monesti myös tehdään kauppoja. Eläinhäkkien yhteyteen kannattaakin varata käyntikortteja tai oman tilan esitteitä, ja tilan nimi on hyvä olla selkeästi näkyvillä eläinten tietojen yhteydessä. Näyttelyalueella on yleensä järjestetty mahdollisuus eläinten valokuvauttamiseen – erinomaista materiaalia käytettäväksi tilan omassa mainonnassa ja nettinäkyvyydessä.

Arvostelunäyttelyjen yhteyteen on yleensä pyritty myös järjestämään keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, joissa kulloinkin paikalla olevan tuomarin näkemyksiä saadaan laajemmin esille. Jokainen tuomari on paikalla edesauttaakseen rodun kasvatustyötä – henkilökohtaiseen konsultaatioon löytyy yleensä aina aikaa, kunhan rohkeasti kysytään!

Hetki, ladataan...