logo shcc

Artikkelin hakemisto

L1

Highland cattle –rodun (ylämaankarja)  jalostuksessa pyritään parantamaan rotua niin, että rodulle tyypilliset piirteet kuten karaistuneisuus ja sopeutuminen ympärivuotiseen ulkokasvatukseen, monipuolinen karkearehun hyväksikäyttö ja perinnöllinen monimuotoisuus säilyisi.

Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia ovat emo-ominaisuudet ja maidontuotanto, poikimisten helppous, vasikoiden kasvutaipumus ja lihakkuus, terveys sekä perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttäminen.

 
Kantakirjaus kertoo rotupuhtaudesta. Kantakirjaus on merkittävä osa jalostustyötä, joka pohjautuu aina puhdasrotuisiin eläimiin. Eläimen kantakirjaus rodun pääjaksoon kertoo eläimen puhdasrotuisuudesta.

Jalostusohjelman kuvaus - highland cattle

 

 

Ylös